Banana Split

Banana Split Blizzard® Treat2

Brownie Temptation Blizzard®

 

 

 


ໜຶ່ງໃນຂອງຫວານຍອດຮິດທີ່ປະສົມປະສານໄດ້ຢ່າງລົງຕົວ! ສະຕໍຣ໌ເບີຣີ, ໝາກນັດ, ຊ໊ອກໂກແລັດ ແລະ ໝາກກ້ວຍ ປະສົມກັບ ກະແລັມ DQ® ລົດຊາດວານິລາຊັອບເສີບ.

 

ຂຶ້ນເທິງ