STRAWBERRY BANANA

Strawberry Banana Blizzard® Treat

Brownie Temptation Blizzard®

 

 

 

ເປັນການປະສົມປະສານທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈຂອງໝາກໄມ້ທີ່ທ່ານມັກ, ປະສົມກັບກະແລັມ DQ® ລົດຊາດວານິລາຊັອບເສີບສູດດັ້ງເດີມໄດ້ຢ່າງລົງຕົວ.

 

ຂຶ້ນເທິງ