COFFEE OREO®

Coffee Oreo® Blizzard® Treat

Coffee Temptation Blizzard®

 

 

 

ກາເຟແຊບໆກັບຄຸກກີ້ໂອຣິໂອຕ່ອນນ້ອຍໆປັ່ນເຂົ້າກັນກັບກະແລັມ DQ® ລົດຊາດວານິລາຊັອບເສີບລະອຽດນຽນໜຸ້ມ.

 

ຂຶ້ນເທິງ